Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Hidroelektrana „Sićevo“ proglašena za spomenik kulture

Vlada Srbije proglasila je hidroelektranu „Sićevo“ za spomenik kulture, što praktično znači da je država dužna da brine o njoj, i da je zabranjeno da se na bilo koji način ošteti ili uništi.

Hidroelektrana u Sićevu počela sa radom 1931. godine, iako stara oko jednog veka i dalje proizvodi struju.

U odluci Vlade se navodi da je hidroelektrana „Sićevo” jedinstven primer objekta industrijskog nasleđa sa kontinuitetom proizvodnog procesa od devet decenija i kao takav predstavlja materijalno svedočanstvo procesa elektrifikacije i industrijalizacije grada Niša i okoline.

U odluci Vlade utvrđuju i mere zaštite – da se mora očuvati izvorni izgled spoljašnje arhitekture i enterijera, izvorna namena (sa mogućnošću dopunske namene za potrebe turizma, kulture, obrazovanja, rekreacije i drugih delatnosti koje ne narušavaju vrednosti spomenika kulture), kao i da postoje određena ograničenja i zabrane u pogledu radova na njoj.