Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Grafička radionica

Grafička radionica
Grafička radionica

Grafička radionica Sićevo (GRS) (engl. Sićevo printmaking Workshop) je umetnička manifestacija međunarodnog karaktera osnovana 2005. godine u selu Sićevo, u istom prostoru u kome se održava i Likovna kolonija Sićevo. GRS čini jedanu od aktivnosti Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu, pod čijim se okriljem u selu Sićevo organizuje okupljanje grafičara iz celog sveta. Grafička radionica Sićevo otvorena je za umetnike različitih generacija i estetskih opredeljenja, sa različitim kreativnim pristupima mediju grafike.

Od svog osnivanja Grafička radionica Sićevo je tokom cele godine dostupna za boravak i rad svih zainteresovanih umetnika-grafičara iz Srbije, a od 2008. godine i grafičara iz drugih zemalja sveta. Organizovani boravak umetnika u GRS u načelu se odvija u trajanju od po sedam dana, a svaki saziv ima najmanje po četiri umetnika.

Umetnički savet Galerije savremene likovne umetnosti Niš vrši odabir umetnika, pri čemu nastoji da sastav učesnika Grafičke radionice zadrži međunarodni karakter i okupi autore koji potiču iz različitih kulturnih miljea.

Tokom zajedničkog sedmodnevnog boravka u Sićevu umetnici rade u tehnikama duboke ili visoke štampe i razmenjuju iskustva vezana za pristup grafici tehnikama rada na matrici i osobenostima štampe.

Rad na grafici
Rad na grafici

Boravak i rad umetnika u grafičkoj radionici, koji je regulisan u skladu sa Pravilnikom radionice, organizuje Galerija savremene likovne umetnosti Niš uz pomoć meštana sela Sićeva, Grada Niša i Ministarstva kulture Republike Srbije.

Umetnicima za vreme boravka u GRS obezbeđen je komforan smeštaj u dvokrevetnim sobama u zgradi Likovne kolonije Sićevo, u za tu namenu adaptiranoj zgradi stare seoske osnovne škole.

Za vreme radnog boravka u Sićevu umetnici organizuju posebne kurseve i predavanja (npr. o ručno pravljenom papiru ili o tehnikama foto-gravure i japanskog drvoreza) i priređuju javnu prezentaciju izrade grafičkog lista, kao i nove pristupe u tehnikama duboke štampe. Tom prilikom u zgradi i dvorištu radionice u Sićevu okupljaju se svi zainteresovani, umetnici, predstavnici sredstava javnog informisanja i poštovaoci grafike sa prostora Niša, juga Srbije i šire.

Nadežda Petrović na grafici nastaloj u GRS
Nadežda Petrović na grafici nastaloj u GRS

Na raspolaganju umetnicima je grafička presa za duboku štampu (širina valjka 72cm) kao i sav najnužniji pribor potreban za realizaciju grafike. Boju za duboku štampu, papir i neophodni materijal za štampanje obezbeđuje Radionica. Autor od jednog klišea ranije urađene grafike štampa tiraž od 10 ili 20 otisaka. Polovina tiraža pripada autoru dok ostatak ostaje Galeriji za zbirku grafike.

Po okončanju rada umetnika GRS organizuje se konferencija za medije na kojoj učesnici iznose svoja iskustva iz Sićeva i širu javnost upoznaju sa grafikama nastalim u Grafičkoj radionici Sićevo.

Jednom godišnje Galerija savremene likovne umetnosti Niš organizuje izložbu dela svih učesnika GRS u jednoj od svojih galerija u Nišu, a prema potrebi i u galerijama u drugim gradovima Srbije.

Zahvaljujući umetničkim kreacijama učesnika GRS Galerija savremene likovne umetnosti u Nišu formirala je impozantan likovni fond grafika koji danas čini zbirka preko 200 dela značajne umetničke vrednosti domaćih i inostranih autora.