Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zadruga za poljoprivredni kredit

Zadruga za poljoprivredni kredit je registrovana 25. aprila 1929. godine. Osnovana je na osnovu Zakona o poljoprivrednom kreditu od 12. juna 1925. godine. Preko zadruga za poljoprivredni kredit, koje su osnivane širom Srbije, vlast je nastojala da jača svoj uticaj na selu, te su zbog toga one nazivane i „policijskim zadrugama“.

Članovi Upravnog odbora ove zadruge bili su Svetozar Miladinović, Nikola Filipović, Gavra Radenković, Čedomir Petrović i Jelenko Filipović. Administrativne poslove zadruge vodio je Božidar Miladinović, zemljoradnik iz Sićeva. Zadatak zadruge bio je da primi uloge svojih zadrugara i drugih lica na štednju. Zadruga je takođe kreditirala svoje članove kako bi oni unapredili poljoprivrednu proizvodnju na svojim gazdinstvima.

Nikola Filipović
Nikola Filipović
Gavra Radenković
Gavra Radenković

Za svoje poslovanje zadruga je koristila kredit oblasne zadruge, odnosno banke. Takva zadruga, pod imenom Banovinska zadruga za poljoprivredni kredit, postojala je u Nišu u Svetosavskoj ulici. Sićevačka Zadruga za poljoprivredni kredit bila je članica ove oblasne zadruge i koristila je njene kredite.

Neka veoma poznata i ekonomski snažna domaćinstva zapadala su u novčanu krizu i koristila kredit ove zadruge. Poznato je da je i sam Mata Radojković, tako poznata i uticajna ličnost, bio primoran da zatraži nekoliko hiljada dinara pozajmice od ove zadruge.

Drugi svetski rat prekinuo je rad zadruge.

Literatura: Zadrugarstvo u Sićevu 1905-1990., Zemljoradnička vinogradarska zadruga “Sićevo”, Sićevo, 1990.