Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Nagrade i priznanja

Pregled diploma, pohvalnica, novčanih nagrada i medalja osvojenih na sajmovima i izložbama u periodu od 1951. do 1989. godine

 • Glavna uprava za poljoprivredu Narodne republike Srbije odlikovala je 1951. godine sićevačko belo vino i izloženu rakiju drugom nagradom.
 • Kongres vinogradara i vinara, na izložbi u Vršcu 1952. godine, odlikovao je pohvalom sićevački vinjak i sićevačko belo vino rizling.
 • Na Osječkom sajam 1953. godine, osvojene su dve zlatne medalje, za sićevačko crno vino i komovicu, i dve srebrne medalje za rizling i vinjak.
 • Na prvoj jugoslovenskoj izložbi vina u Ljubljani 1954. godine, osvojena je bronzana medalja za sićevačko belo vino.
 • Na prvoj međunarodnoj izložbi u Ljubljani 1955. godine, osvojene su dve bronzane medalje za belo vino i rizling.
 • Na trećem međunarodnom sajmu u Novom Sadu 1956. godine, osvojena je bronzana medalja za stono belo vino.
 • Međunarodna komisija za ocenjivanje, na četvrtom međunarodnom vinskom sajmu u Ljubljani 1956. godine, dodelila je zadruzi bronzanu medalju za belo vino i srebrnu medalju za vinjak.
 • Savez poljoprivrednih komora FNRJ dodeljuje zadruzi tri srebrne medalje za bela vina i vinjak.
 • Na poljoprivrednoj izložbi u Nišu 1956. godine, komisija za organizovanje izložbe dodeljuje zadruzi osam nagrada: tri prve nagrade za vinjak, rizling i grožđe, četiri druge nagrade za rizling, crno vino, komovicu i grožđe i jednu treću nagradu za ružicu.
 • Na čevrtom međunarodnom vinskom sajamu u Ljubljani 1958. godine, zadruga osvaja četiri medalje za izložene proizvode i to: dve srebrne za sićevačko belo vino i vinjak i dve bronzane za traminac i belo vino.
 • Na petom međunarodnom vinskom sajamu u Ljubljani 1959. godine, osvojena je bronzana medalja za sićevačko belo vino.
 • Na šestom međunarodnom vinskom sajamu u Ljubljani 1960. godine, osvojene su četiri medalje za izložene proizvode.
 • Na međunarodnom poljoprivrednom sajamu u Novom Sadu 1964. godine, osvojena je jedna medalja.
 • Na desetom međunarodnom vinskom sajamu u Ljubljani 1964. godine, osvojene su tri srebrne i jedna zlatna medalja za izložena alkoholna pića.
 • Na jedanaestom međunarodnom vinskom sajamu u Ljubljani 1965. godine, osvojene su tri srebrne medalje.
 • Na dvanaestom međunarodnom vinskom sajamu u Ljubljani 1966. godine, osvojene su tri srebrne medalje.
 • Na međunarodnom poljoprivrednom sajamu u Novom Sadu 1967. godine, osvojene su dve medalje.
 • Savezna poljoprivredna komora, 1967. godine, dodeljuje dve srebrne medalje za sićevačko belo vino i rizling.
 • Na beogradskom sajmu 1979. godine, sićevačko belo vino dobilo je medalju zlatnog pobednika.
 • Na 25. međunarodnom sajmu vinogradarstva i vinarstva 1979. godine u Ljubljani, zadruga dobija tri zlatne medalje.
 • Na 26. međunarodnom sajmu vinogradarstva i vinarstva 1980. godine u Ljubljani, zadruga za kvalitet svojih proizvoda dobija dve zlatne I četiri srebrne medalje.
 • Na 27. međunarodnom sajmu vinogradarstva i vinarstva 1981. godine u Ljubljani, zadruga za kvalitet svojih proizvoda dobija jednu zlatnu i četiri srebrne medalje.
 • Na 28. međunarodnom sajmu vinogradarstva i vinarstva 1982. godine u Ljubljani, zadruga za kvalitet svojih proizvoda dobija jednu zlatnu i tri srebrne medalje.
 • Na 29. međunarodnom sajmu vinogradarstva i vinarstva 1983. godine u Ljubljani, zadruga za kvalitet svojih proizvoda dobija jednu srebrnu medalju.
 • Na 33. međunarodnom sajmu vinogradarstva i vinarstva 1987. godine u Ljubljani, zadruga za kvalitet svojih proizvoda dobija jednu zlatnu i jednu srebrnu medalju.
Zbirka medalja i odlikovanja
Zbirka medalja i odlikovanja

Nagrade i priznanja za postignute rezultate u radu

Rezultati koje je zadruga postigla u toku devet i po decenija svog postojanja zapaženi su u široj društvenoj zajednici, pa je tokom vremena ta svoj uspešan rad dobila više nagrada i društvenih priznanja:

 • Prvog maja 1971. godine Regionalna privredna komora Niša dodelila je zadruzi Prvomajsku nagradu.
 • Orden rada sa crvenom zastavom, odlikovanje predsednika SFRJ Josipa Broza Tita, koje je zadruga dobila 1978. godine, najveće je priznanje uručeno zadruzi.
 • Beležeći dobre rezultate u poslovanju, zadruga je u znak priznanja za izuzetan doprinos razvoju poljoprivredne proizvodnje i zadrugarstva, 31. 3.1982. godine dobila Zlatnu plaketu Zadružnog saveza Jugoslavije.
 • Ceneći dugogodišnji predan i dosledan doprinos radu sindikalne organizacije, Veće saveza sindikata SO Niš dodelilo je zadruzi Prvomajsku nagradu 1969. i 1980. godine.
 • Povodom 85. godišnjice Zemljoradničke zadruge „Sićevo“, 1. maja 1990. godine zadruga je dobila još dva visoka priznanja: Prvomajsku nagradu Regionalne privredne komore Niš i još jednu nagradu „Prvi maj“ Veća saveza sindikata SO Niš.

Literatura: Zadrugarstvo u Sićevu 1905-1990., Zemljoradnička vinogradarska zadruga “Sićevo”, Sićevo, 1990.