Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Vodni potencijal

Sićevačka klisura je siromašna vodom, na par mesta voda izbija na površinu u obliku manje-više snažnih vrela, koja su raspoređena duž oboda klisure. Postoji nekoliko izvora sa značajnijom izdašnošću koji su kaptirani i koriste se za vodosnabdevanje lokalnih naselja.

Veštačko jezero iznad Sićevačke brane
Veštačko jezero iznad Sićevačke brane

Vodni režim Nišave, najznačajnijeg vodotoka na području Sićevačke klisure, i njenih pritoka, prvenstveno je uslovljen godišnjom raspodelom atmosferskog taloga i temperaturom. Nakon topljenja snega ili obilnih padavina, voda suhodolicama i jarugama dotiče u Nišavu i njene pritoke.

Kvalitet podzemnih voda je uglavnom zadovoljavajući, kiselost (pH), nivoi nitrata i fosfora generalno nisu alarmantni. Upotreba pesticida i đubriva u poljoprivrednim oblastima Sićevačke klisure je ograničena zbog (loše) ekonomske situacije.

Obala reke Nišave
Obala reke Nišave

Izvorišta u Ljuberađi, Divljani, Mokri i Krupcu cevovodom prečnika 100 cm koji prolazi celom dužinom klisure uz korito Nišave sve do Niša, snabdevaju kvalitetnom pijaćom vodom Niš i većinu naselja u Sićevačkoj klisuri. Voda je standardno visokog i pouzdanog kvaliteta.

Geotermalna voda, izdašnosti izvora oko 10 l/sec i temperature 22°C, otkrivena je u Sićevačkoj klisuri  na području Ostrovice. I pored njenog dobrog kvaliteta i mogućnosti da se koristi kao voda za flaširanje, ta mogućnost nije iskorišćena.

Površinske vode područja Sićevačke klisure pripadaju Crnomorskom slivu.

Spoljašnja veza: Wikipedia