Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Četri dela klisure

Prema reljefu Sićevačka klisura se može podeliti na četiri međusobno povezana dela.

Prvi deo klisure - Kusača i Crvenica

Prvi deo Sićevačke klisure
Prvi deo klisure

Prvi deo Sićevačke klisure dugačak je oko 5,4 km i pruža se od betonskog mosta na Nišavi u naselju Prosek do betonske brane električne centrale na Nišavi kod sela Sićeva.

Južnu stranu klisure, u prvom delu, čini planina Kusača (771 m), većim delom strmo zemljište koje prelazi u okomite stene. Kusača je pošumljena hrastovom, lipovom i grabovom šumom. U centralnom delu Kusače nalazi se manastir Svete Bogorodice‎.

Severna strana prvog dela Sićevačke klisure je u nižim predelima delimično pošumljena, a u višim predelima – brdo Ječava (596 m), pretežno gola i nepošumljena. Od 1970. godine ovaj deo klisure je prerastao u veliko vikend naselje sa preko 300 vikend kuća, zanatskih i ugostiteljskih objekata.

Na mestu spajanja prvog i drugog dela klisure Nišava je 1922. godine pregrađena branom, čime se deo vode skreće u kanal dug oko 2 km, koji je potom levom obalom Nišave vodi do turbina hidrocentrale, izgrađene 1931. godine.

Drugi deo klisure - Konjarnik

Drugi deo Sićevačke klisure
Drugi deo klisure

Drugi deo Sićevačke klisure počinje od brane hidrocentrale na Nišavi, kod Sićeva, i prostire se uzvodno do ulaza u Ostrovičku kotlinu. Dugačak je 3 km i pošumljen retkim rastinjem. Sa leve strane Nišave, pod nagibom od 75-80°, do visine od 300 m uzdiže se brdo Konjarnik, preko kojeg vode jedino kozje staze.

Desna obala klisure (predeo „Dračje“) takođe je kamenita i strma, ali nešto blažeg nagiba. Preko ovog zemljišta, sem železničke pruge i međunarodnog puta koji idu pored Nišave, nema drugih staza ni puteva. Obe strane ovog dela Klisure predstavljaju divnu panoramu.

Treći deo klisure - Ostrovička kotlina

Treći deo Sićevačke klisure
Treći deo klisure

Treći deo, u dužini od 2,5 km, poznat i kao Ostrovička kotlina, počinje od pešačkog visećeg mosta i proteže se do železničkog mosta na Nišavi. Ovaj deo klisure je proširen i prekriven obradivim zemljištem, njivama, vinogradima i voćnjacima.

U centru kotline, na desnoj obali Nišave, je železnična stanica Ostrovica (ranije Sveta Petka), a na levoj obali Nišave, u neposrednoj blizini čeličnog drumskog mosta koji spaja selo  Ostrovicu sa magistralnim putem E-80, nalazi se električna hidrocentrala „Ostrovica“.

Četvrti deo klisure - Gradištanski kanjon

Četvrti deo Sićevačke klisure
Četvrti deo klisure

Četvrti deo klisure, u dužini od 5,5 km, poznat je pod nazivom Gradištanski kanjon. To je najinteresantniji i najlepši deo Sićevačke klisure. On obuhvata prostor od železničkog mosta na Nišavi kod naselja Ostrovica, do Belopalanačke kotline. Na ulazu kod Manastira Sveta Petka kanjon je dubok 360 m, a na izlazu ispod sela Gradišta 260 m. Uz desnu obalu Nišave u Gradištanskom kanjonu prosečen je, i jednim delom izgrađen kroz 13 tunela ukupne dužine 1.045 m magistralni put, a uz levu obalu kroz četiri tunela međunarodna železnička pruga Niš—Sofija—Istanbul.

Spoljašnja veza: Wikipedia